Vintervedlikehold

Det er nesten umulig å gjøre alle til lags samtidig

─Når det snør som aller verst blir det mange timer i traktoren…