Per Mikkelsen i PK Eiendom

I tjeneste for PK Eiendom i snart 30 år

På begynnelsen av 90-tallet inngikk PK Eiendom en brøyteavtale…